Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

ПЛАН роботи  вченої ради факультету  енергетики та електротехніки на 2020-2021 н.р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету енергетики та електротехніки

_________________ Бунько В.Я.

________________2020р.

ПЛАН

роботи  вченої ради факультету  енергетики та електротехніки на 2020-2021 н.р.

№ засідання

№ з/п

Питання розгляду

Дата проведення

Доповідачі

1

1.

Про підготовку до 2020-2021 навчального року.

31.08.2020 р.

Бунько В.Я.

2.

Розгляд та обговорення плану роботи факультету.

Бунько В.Я.

3.

Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради факультету.

Бунько В.Я.

4.

Різне.

Бунько В.Я.,

Качурівська Г.М.

2

1.

Визначення пріоритетних напрямків науково-дослідницької діяльності факультету на 2020 – 2021 н.р.

30.09.2020 р.

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

2.

Розгляд, затвердження графіка проведення тижнів кафедр та факультету; наукових конференцій, олімпіад  тощо.

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

3.

Аналіз результатів профорієнтаційної роботи з набору студентів на 2020-2021 н.р. денної і заочної форм навчання.

Бунько В.Я.,

Потапенко М.В., Соловей І.М.

4.

Обговорення та ухвалення робочих програм навчальних дисциплін. 

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

5.

Про удосконалення матеріально-технічної оснащення науково-дослідної лабораторії (30л) та електротехнічної лабораторії (4л).

Бунько В.Я., Колодійчук Л.С.,

Рамш В.Ю.

6.

Різне.

Бунько В.Я.

3

1.

Аналіз навчальної роботи та відвідування занять. Обговорення проведення заміру залишкових знань здобувачів вищої освіти.

30.10.2020 р.

Бунько В.Я.

2.

Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Про покращення матеріально-технічної бази факультету.

Бунько В.Я.,

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

3.

Про підготовку та захист магістерських робіт на факультеті.   

Бунько В.Я.

Колодійчук Л.С.

4.

Різне.

Бунько В.Я.

4

1.

Покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»

30.11.2020 р.

Рамш В.Ю.

Соловей І.М., Калиній І.В.

2.

Підготовка до екзаменаційної сесії.

Бунько В.Я.

3.

Про засідання ради роботодавців на факультеті та обговорення виконання плану роботи ради роботодавців за рік

Бунько В.Я.

Голова ради роботодавців

4.

Різне

Бунько В.Я.

5

1.

Аналіз стану культурно-виховної роботи на факультеті.

28.12.2020 р.

Бунько В.Я.

2.

Оцінка наукової діяльності факультету за 2020 р.

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

3.

Аналіз навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Колодійчук Л.С.

Калиній І.В.

Рамш В.Ю.

4.

Різне.

Бунько В.Я.

6

1.

Про результати заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання за І семестр.

29.01.2021 р.

Бунько В.Я.

Потапенко М.В.

2.

Підсумки і аналіз виконання плану роботи за І семестр

Бунько В.Я.

3.

Про обговорення звіту засідання екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів денної та заочної форм навчання  

Бунько В.Я.,

Рамш В.Ю.

4.

Про підготовку до І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Колодійчук Л.С., Соловей І.М.,

 Рамш В.Ю.

5.

Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 122 «Комп’ютерні науки»

Бунько В.Я.,

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

6.

Обговорення та розгляд робочих програм навчальних дисциплін 

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

7.

Різне.

Бунько В.Я.

7

1.

Аналіз практичного навчання на факультеті

26.02.2021 р.

Колодійчук Л.С.,

Рамш В.Ю.,

Калиній І.В.

2.

Стан та шляхи вдосконалення матеріально-технічної бази факультету.

Бунько В.Я.

3.

Про обговорення звіту засідання екзаменаційної комісії щодо захисту випускних бакалаврських робіт здобувачів заочної форм навчання  

Бунько В.Я.,

Потапенко М.В.

Колодійчук Л.С.

4.

Різне.

 

8

1.

Про підготовку документації (самоаналізу) для проведення акредитації освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОС «Магістр»

30.03.2021 р.

Бунько В.Я.

2

Затвердження завдань щодо проведення  вступних випробувань зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 122 «Комп’ютерні науки»

Бунько В.Я.

3.

Про стан профорієнтаційної роботи НПП кафедр. Обговорення графіків виїздів НПП в школи, ліцеї, коледжі.  

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

4.

Різне.

 

9

1.

Про підготовку до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

30.04.2021 р.

Колодійчук Л.С., Рамш В.Ю.,

Голова студентської ради факультету

2.

Про підготовку до екзаменаційної сесії.

Бунько В.Я.  Голова студентської ради факультету

3.

Про виконання плану випуску навчально-методичної літератури.

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

4.

Різне

Бунько В.Я.

10

1.

Про підготовку та захист випускних бакалаврських робіт.

28.05.2021 р.

Бунько В.Я.

2.

Обговорення навчальних планів  та освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 122 «Комп’ютерні науки». 

Бунько В.Я.,

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

3.

Аналіз проведення тижнів кафедр на факультеті.

Колодійчук Л.С.

Калиній І.В.

 Рамш В.Ю.

4.

Різне.

Бунько В.Я.

11

1.

Аналіз захисту бакалаврських робіт здобувачів вищої освіти денної форми навчання.

28.06.2021 р.

Бунько В.Я., Потапенко М.В.

Колодійчук Л.С.

2.

Про результати заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання за ІІ семестр.

Бунько В.Я., Потапенко М.В.

Голова студентської ради факультету

3.

Підведення підсумків виконання плану роботи факультету і вченої ради факультету.

Бунько В.Я., Потапенко М.В.

4.

Про виконання індивідуальних планів НПП факультету.

Колодійчук Л.С.

Качурівська Г.М. Рамш В.Ю.

5.

Різне.

Бунько В.Я.

 

Секретар вченої ради факультету     __________ Качурівська Г.М.

Оновлені публікації

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

БАТІ