Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A
Танцювальний колектив "Натхнення"
Самодіяльний духовий оркестр
Студентський аматорський хор
Чоловічий квартет
Студентський КВК
Театральний колектив "Жар-птиця"
Естрадне виконання пісень

Відділ гуманітарної освіти, виховання та студентських справ

Zaychuk   ЗАЙЧУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

В межах своєї компетенції відділ гуманітарної освіти, виховання і студентських справ виконує організаторські та виховні функції, забезпечує інтелектуальний, духовний, культурний та особистісний розвиток студентської молоді. У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими підрозділами інституту згідно з напрямами їх роботи.

Основними завданнями відділу є:

 • культивування кращих рис української ментальності: поваги до історії свого народу, любові до рідної землі, працелюбності, прагнення до свободи;
 • створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення  студентів до різної творчості;
 • активна пропаганда та втілення принципів здорового способу життя серед студентів та працівників інституту, системна боротьба зі шкідливими звичками, утвердження серед студентів поваги до власного здоров’я турботи про нього.

 

Функції відділу

 • Виконує доручення Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, НУБіП України, Районної, Міської адміністрацій, готує проекти розпоряджень та наказів відповідно до компетенції.
 • Планує та організує виховні заходи, дотримуючись єдиного плану виховної роботи інституту.
 • Розробляє інформаційні та методичні матеріали з основних напрямків виховної діяльності в інституті.
 • Вивчає актуальні проблеми студентської молоді інституту, аналізує стан роботи з нею, реалізацію прав студентів відповідно до законодавства України.
 • Сприяє надбанню студентами національно-патріотичних, художньо-естетичних, правових, екологічних , моральних, санітарно-просвітницьких, спортивно-оздоровчих та інших знань.
 • Організовує публічні лекцій, круглі столи, культурно-просвітницькі конференції та зустрічі з видатними діячами культури, мистецтва, науки тощо.
 • Співпрацює з державними установами, благодійними, громадськими та культурно-освітянськими організаціями, музеями міста , ДІАЗом тощо. 
 • Співпрацює з факультетами, органами студентського самоврядування, профспілковими організаціями працівників і студентів інституту та іншими вищими навчальними закладами в процесі здійснення своєї діяльності.

Основними завданнями відділу є:

 • координація виховної роботи факультетів інституту;
 • розробка положень, методичних вказівок з виховної роботи;
 • забезпечення умов для ефективної діяльності інституту, наставників академічних груп та здійснення контролю за їх діяльністю;
 • проведення  методичних нарад  для наставників академічних груп;
 • створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування та розвитку молодіжної політики;
 • надання консультативно-методичної та здійснення контролю за реалізацією планів виховної роботи підрозділів інституту;
 • організація документального супроводу роботи з поселення, переселення та виселення студентів у гуртожитках інституту та  контроль  за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках;
 • здійснення моніторингу за якістю спортивно-масової роботи в інституті.

У своїй діяльності відділ з гуманітарної освіти, виховання і студентських справ особливої уваги надає:

 • фаховому вихованню, яке включає виховання студентів засобами навчальних дисциплін, проведення щотижневих виховних годин, зустрічей з практиками, відомими науковцями, громадськими діячами, цікавими особистостями;
 • загальній культурі та естетичному вихованню – через колективні перегляди театральних вистав, екскурсій до музеїв, виставок, відвідання концертів, організацію молодіжних вечірок та дискотек;
 • розвитку студентського самоврядування – через координацію роботи органів студентського самоврядування та студентських рад гуртожитків.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ