ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Тематика бакалаврських робіт

 1. Адміністративно-правове регулювання туристичної діяльності в Україні.
 2. Аналіз можливостей і особливості організації сільського (зеленого) туризму (на прикладі окремого району).
 3. Аналіз функціонування та розвитку ринку туристичних послуг (на прикладі окремої області).
 4. Бізнес-план створення туристичного (курортного) комплексу.
 5. Бізнес-план створення туристичного комплексу для розвитку сільського (зеленого) туризму.
 6. Використання інформаційних технологій в діяльності підприємств з надання туристичних послуг (на прикладі окремої області).
 7. Використання історико-культурних ресурсів при розробці інноваційного туристичного продукту з культурно-пізнавального туризму (на прикладі окремої області).
 8. Використання об’єктів історико-культурної спадщини України у процесі розробки турів (на прикладі окремої області).
 9. Використання природно-рекреаційних ресурсів при розробці інноваційного туристичного продукту зі спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі окремої області).
 10. Вплив глобалізації на функціонування світового та національного ринків туристичних послуг.
 11. Впровадження інноваційних напрямів у діяльності туристичного підприємства (на прикладі турфірми).
 12. Впровадження концепції логістики в систему управління туристичним підприємством.
 13. Диверсифікація діяльності туристичного підприємства як спосіб підвищення ефективності його функціонування.
 14. Екскурсійна діяльність як фактор формування іміджу дестинації.
 15. Зв’язок інтенсивності туристичних потоків із розміщенням природних, історико-культурних та інших туристичних ресурсів.
 16. Інноваційні методи стимулювання попиту в сфері туризму (на прикладі турфірми).
 17. Інноваційні підходи в сфері гостинності.
 18. Історико-культурні ресурси та розвиток релігійного туризму (на досвіді окремого регіону України).
 19. Конкурентоспроможність національного туристичного продукту на міжнародному ринку.
 20. Концептуальні підходи до формування комплексного туристичного продукту певної території.
 21. Маркетингові комунікації на ринку туристичних послуг.
 22. Менеджмент якості туристичних послуг (на прикладі туристичної компанії (туроператора, готелю, санаторно-курортного комплексу).
 23. Організація агентського бізнес в туризмі.
 24. Організація ефективного просування та реалізація туристичного продукту підприємством сфери туризму.
 25. Організація лікувально-оздоровчого туризму на основі природних ресурсів (на прикладі окремого регіону).
 26. Організація рекламної діяльності на підприємствах індустрії гостинності та туризму і оцінка її ефективності.
 27. Організація сімейного дозвілля засобами туристичної діяльності.
 28. Природоохоронні території як база розвитку екологічного туризму в одному з туристичних регіонів України (на прикладі турфірми).
 29. Проведення майстер-класів як шлях до підвищення туристичної атрактивності регіонів при організації сільського (зеленого) туризму.
 30. Програма регіонального розвитку туризму (за окремими дестинаціями, регіонами, містами, локаціями туризму).
 31. Розвиток подієвого туризму з використанням народних традицій.
 32. Розвиток туристичних дестинацій та просування їх турпродукту на міжнародний ринок (на прикладі окремого регіону).
 33. Розвиток туристичного потенціалу (на прикладі окремої області).
 34. Розвиток туристичного потенціалу локальної дестинації (назва).
 35. Розробка екскурсійного продукту пізнавального туризму (на прикладі окремої області).
 36. Розробка культурно-пізнавального туру для молоді з використанням анімації (на прикладі турфірми).
 37. Розробка стратегії сталого розвитку туризму в дестинації (назва).
 38. Розробка туристичного продукту дестинації курортного типу для національного ринку лікувально-оздоровчих послуг.
 39. Сільський (зелений) туризм та база для його розвитку в регіонах України.
 40. Соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняного (або закордонного) туризму в умовах світової економічної кризи.
 41. Специфіка маркетингової діяльності підприємства туристичної сфери (на прикладі турфірми).
 42. Специфіка, розробка і просування нового туристичного продукту на підприємствах туризму.
 43. Стан та можливості розвитку сільського туризму в країні/туристичній дестинації.
 44. Створення бренду туристичної дестинації (області, регіону, кластеру).
 45. Створення екскурсійного сервісу (на прикладі окремого міста).
 46. Стратегія розвитку регіональної туристичної політики країн ЄС.
 47. Стратегія сталого розвитку міжнародного туризму (на прикладі окремої країни).
 48. Туристичне брендування територій: інноваційні підходи.
 49. Удосконалення обслуговування туристів в рамках сільського туризму (на прикладі агросадиби (назва).
 50. Управління туристичним продуктом дестинації (назва).
 51. Формування бренду туристичного оператора.
 52. Формування інноваційного туристичного продукту в сегменті екологічного туризму.
 53. Формування мережі туристичних маршрутів (вид) туризму (на прикладі окремої області).
 54. Формування мережі туристичних маршрутів гастрономічного туризму (на прикладі окремої області).
 55. Формування персоналу підприємства готельного господарства.
 56. Формування спеціалізованих туристичних кластерів Україні: можливості та перспективи.
 57. Формування стратегії конкурентоспроможності туристичної дестинації в сегменті (вид) туризму.
 58. Формування туристичного продуктового портфелю дестинації (назва).

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ