Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

Ухвала Вченої ради № 2 від 24.09.2021 р.

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»
(Протокол № 2 від 24.09.2021 р.)
 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

1. Інформацію доповідача прийняти до уваги.
2. Приділити особливу увагу проведенню заходів пов’язаних із захистом учасників навчального процесу від COVID-19 та дотриманні загальноприйнятих правил на період карантину.
3. Оновити форми й методи профорієнтаційної роботи.
4. Забезпечити організацію та проведення Днів відкритих дверей.
5. Провести перевірку кафедр про наповнення НМК та навчально-інформаційного порталу Moodle.
6. Особливу увагу звернути на підготовку до акредитації освітньої програми «Комп'ютерні науки» ОС «Бакалавр».
7. Забезпечити підготовку та проведення навчальних занять в онлайн-режимі.
8. Забезпечити проведення міжнародних та студентських конференцій.
9. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science.
 

 Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                                                              Учений секретар                                       Ігор ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
Наукова доповідь кафедри обліку і аудиту за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Розвиток обліку, аналізу і контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: проблеми та перспективи».

(Протокол № 2 від 24.09.2021 р.)

Доповідач: д.е.н., проф. Петренко Н.І.

1. Наукову доповідь кафедри обліку і аудиту прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

                                                           Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Стан матеріально-технічної бази інституту та охорона праці
в умовах пандемії»
 (Протокол № 2 від 24.09.2021 р.)

 

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н.,  доц. Матвіїшин П.В.

1. Інформацію доповідача прийняти до уваги.
2. Вчасно розпочати опалювальний сезон.
3. Провести ремонт аудиторії 203 (головний корпус).
4. Провести роботи з монтажу протипожежної сигналізації та системи оповіщення гуртожитку № 4.
5. Провести обстеження та ремонт водостічних корит та водостічних труб всіх корпусів.
6. Взяти участь в торгах на закупівлю газу та теплової енергії.
 

 Відповідальні: директор, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, головна бухгалтерка.

                                             

                                                       Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ