Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

УХВАЛА засідання Вченої ради № 4 від 29.11.2022 р.

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»
(Протокол № 4 від 29.11.2022 р.)

 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 1. Інформацію директора прийняти до уваги.
 2. В зв’язку із продовженням воєнного стану, особливу увагу звертати на збільшення обсягу економії електроенергії, мінімізації споживання комунальних послуг, збереженні енергоресурсів із прийняттям відповідних організаційних рішень, що сприятиме відновленню енергосистеми України в цілому.
 3. У встановлені терміни провести заліково-екзаменаційну сесію у змішаному форматі із забезпеченням максимальних позитивних результатів.
 4. Завершити підготовку самоаналізів до акредитації ОП «Менеджмент», ОП «Туризм» та ОП «Лісове господарство».

 

Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

                           Учений секретар                                       Ігор ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Наукова доповідь кафедри інформаційних технологій та вищої математики за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Моделювання документально-інформаційної системи "Компоненти ОПП" та забезпечення її функціонування»
(Протокол № 4 від 29.11.2022 р.)

 

Доповідач: к.пед.н., доцент Качурівський В.О.   

 1. Наукову доповідь кафедри інформаційних технологій та вищої математики за ініціативною науковою тематикою прийняти до відома.

 Відповідальні: директор, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

 

                             Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Про виконання програми «Голосіївська ініціатива – 2025» у 2022 році та затвердження плану заходів з її реалізації на 2023 рік»
(Протокол № 4 від 29.11.2022 р.)
 

Доповідачка: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

 1. Звіт «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025» за 2022 рік схвалити.
 2. Затвердити план реалізації заходів «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025» на 2023 рік.

 

Відповідальні: директор, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

 

                           Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

УХВАЛА
засідання
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
 «Про роботу науково-педагогічного колективу  факультету економіки і природокористування, щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази»
 (Протокол № 4 від 29.11.2022 р.)

 

Доповідачка: деканша факультету, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

 1. Доповідь деканші про роботу науково-педагогічного колективу факультету економіки і природокористування щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази схвалити.

 2. Визначити наступні завдання факультету на 2023 рік:

  • продовжити роботу щодо реалізація взаємозв’язків у всіх напрямах діяльності факультету з НУБіП України та закордонними ЗВО;
  • підвищити публікаційну активність у фахових виданнях та у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science), а також опублікуванні монографій, навчальних посібників та підручників;
  • забезпечувати провадження наукової діяльності завдяки проведенню наукових досліджень та використання отриманих результатів в освітньому процесі;
  • завершити підготовку акредитаційних матеріалів ОП «Менеджмент» та ОП «Туризм»;
  • оновити систему Moodle за дисциплінами, як читатимуться в другому семестрі;
  • урізноманітнити форми і методи профорієнтаційної роботи;
  • покращити матеріально-технічне і методичне забезпечення.

 

Відповідальні: директор, заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти, декан факультету, завідувачі кафедр, НПП.

 

                              Учений секретар                                           Ігор  ФЕДУНЯК

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

БАТІ