Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

CТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «Актуальні проблеми методики обліку і оподаткування»

unnamed

Староста наукового гуртка: Віятик Людмила

Керівник наукового гуртка: к.е.н., доцент Ореста Боднар

Телефон: 0683328983

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми методики обліку і оподаткування» кафедри обліку і аудиту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» під керівництвом доцента кафедри Боднар О.В. являє собою студентське об’єднання, учасниками якого є широке коло здобувачів вищої освіти факультету, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи.

Мета діяльності студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми методики обліку і оподаткування» -  підвищення якості підготовки фахівців з обліку і аудиту шляхом поєднання наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи.

Студентський науковий гурток при кафедрі обліку і аудиту налічує 12 студентів. Кожний студент в гуртку виконує самостійне завдання наукового керівника. Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється згідно річного плану роботи, а засідання проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт.

Діяльність студентського наукового гуртка полягає в наступному:

- проведення семінарів, круглих столів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень або проблемних аспектів бухгалтерського обліку;

- участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня, підготовка наукових публікацій.

Засідання гуртка відбуваються у вигляді презентацій, доповідей студентів, наукових дискусій, ділових ігор з професійної діяльності, круглих столів за участю провідних фахівців галузі. Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів та студентів.

Основними завданнями гуртка «Актуальні проблеми методики обліку і оподаткування» є:

  • формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками діяльності кафедри обліку і аудиту;
  • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
  • обмін досвідом з організації й проведення наукової роботи серед членів студентського наукового гуртка;
  • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
  • сприяння поглибленому вивченню в більш широкому плані навчального матеріалу, залучення студентів до виконання НДР кафедри.

Гурток працює за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується завідувачем кафедри. Періодичність засідань гуртка «Актуальні проблеми методики обліку і оподаткування», як правило, раз на місяць.

План роботи студентського наукового гуртка на 2019-2020 н.р.

Звіт про діяльність студентського наукового гуртка за 2019-2020 н. р.

План роботи студентського наукового гуртка на 2020-2021 н.р.

 

 

 

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ