ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Наукова робота кафедри

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Науково-педагогічні працівники кафедри активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності освітнього процесу.

Для проведення науково-дослідної роботи, на кафедрі є потужна матеріально-технічна та інформаційна база, яка дозволяє виконувати дослідження та здійснювати обробку даних.

Кафедра проводить наукові дослідження згідно затвердженої тематики:

1. Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК (номер державної реєстрації НДДКР 0120U101845).

Реєстраційна картка НДДКР:    (256 Кб)  Переглянути   Завантажити


 

2. Наукові основи інтелектуальних електроенергетичних систем на базі MicroGrid технологій (номер державної реєстрації НДДКР 0121U110207). 

Реєстраційна картка НДДКР:    (250 Кб)  Переглянути    Завантажити


 

Наукові дослідження кафедри визначаються актуальними проблемами в галузі електроенергетики та ведуться за такими напрямками:

 • Розробка та дослідження енергогенеруючих систем на основі використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.
 • Дослідження способів оптимізації роботи насосних станцій для підвищення їх енергоефективності та економічності установок.
 • Розробка та дослідження ефективності трекерних систем для сонячних електричних станцій на базі мікроконтролерних елементів.
 • Розробка та дослідження енергоефективних автоматизованих установок компенсації реактивної потужності.
 • Оцінювання ефективності продуктів ферментації біогазових установок.
 • Дослідження способу інтенсифікації та контролю процесів анаеробної ферментації.
 • Вивчення впливу коливального магнітного поля на водні субстрати різних відходів біомаси.
 • Дослідження експлуатаційних показників електрообладнання потоково-виробничих ліній біогазових установок.
 • Підвищення організаційно-технологічної надійності біогазових установок.
 • Дослідження енергозберігаючих режимів пневмотранспортної системи.
 • Дослідження мікропроцесорного релейного захисту та протиаварійної автоматики в системі електропостачання.
 • Дослідження якості електричної енергії на режими роботи електротехнічних установок.
 • Наукові аспекти інтелектуальних електроенергетичних систем на базі MicroGrid технологій.
 • Підвищення якості підготовки фахівців з електроенергетики засобами комп’ютерного моделювання.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

кафедри «ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ»

Наукові праці завідувача кафедри, канд.тех.наук, доцента Рамша В.Ю.

Наукові праці доцента кафедри, канд.тех.наук Бунька В.Я.

Наукові праці доцента кафедри, канд.тех.наук Клендія П.Б.

Наукові праці старшого викладача кафедри, канд.тех.наук Потапенка М.В.

Наукові праці старшого викладача кафедри Дарморіса П.М.

Наукові праці асистента кафедри Шаршоня В.Л.

З метою набуття практичних навичок і знань здобувачів вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти на кафедрі створені сприятливі умови для широкого залучення здобувачів вищої освіти до проведення наукових досліджень. Здобувачі вищої освіти є переможцями і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт за спеціальністю.

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників та здобувачів вищоїосвіти кафедри постійно доповідаються на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, публікуються у монографіях, фахових наукових журналах та збірниках, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо.

Список наукових праць здобувачів вищої освіти під керівництвом НПП кафедри енергетики і автоматики

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ