ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри енергетики і автоматики

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що адекватний вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностейу межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.
  • НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Прізвище, ім’я та по-батькові НПП, посада
Документ про підвищення кваліфікації (стажування) Назва установи/організації, адреса

Рамш Василь Юрійович, завідувач кафедри


  
Підвищення кваліфікації зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС)  ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації (57 год./1,9 кредитів ЄКТС)   
Стажування на виробництві з навчальних дисциплін "", (120 год./4 кредити ЄКТС)  ТОВ "СімплЕнерджі" (SimpleEnergy) м.Луцьк
Підвищення кваліфікації за програмою професійного розвитку: "Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів, роль гарантів" Модуль 1, Модуль 2, (60 год./2 кредити ЄКТС) ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"" м. Київ
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів", (60 год./2 кредити ЄКТС)
PROMETHEUS, 2022
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності", (60 год./ 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ, 2023

Підвищення кваліфікації за програмою «Сучасна інженерія». Сертифікат № 00493698/ТМ0123-24 від 05.06.2024р., (60 год./ 2 кредити ЄКТС)

Інститут підвищення кваліфікації ТДАТУ, TECHNOMAY - 2024

Бунько Василь Ярославович, доцент   

Підвищення кваліфікації "Професійна підготовка дорадників", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації деканів аграрних закладів вищої освіти, (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Сертифікат Експерта з акредитації ОП НАЗЯВО

 м. Київ, НАЗЯВО

Платформа PROMETHEUS

Стажування на виробництві, (120 год./4 кредити ЄКТС)  ТОВ "СімплЕнерджі" (SimpleEnergy) м.Луцьк

Підвищення кваліфікації "Роль професійних компетентностей НПП в умовах інтенсивного використання цифрових технологій", (60 год./2 кредити ЄКТС)

 ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"" м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації (90 год./3 кредити ЄКТС)   м. Ломжа (Польща), м. Київ (Україна), м.Будапешт (Угорщина) 
Участь у підвищенні кваліфікації деканів факультетів, гарантів освітніх програм, (30 год. / 1 кредит ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Міжнародне стажування University of Finance, Business and Entrepreneurship, (180 год. / 6 кредитів ЄКТС)

University of Finance, Business and Entrepreneurship м. Софія (Болгарія)

Підвищення кваліфікації за програмою професійного розвитку: "Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів, роль гарантів", Модуль 1, Модуль 2, (60 год./2 кредити ЄКТС) ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"" м. Київ
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Курс "Базова психологічна допомога в умовах війни" PROMETHEUS, 2022
Курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів", (60 год./2 кредити ЄКТС)
PROMETHEUS, 2022
Курс "Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах" PROMETHEUS, 2022
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Курс "Критичне мислення для освітян", (30 год./1 кредит ЄКТС) PROMETHEUS, 2022
Підвищення кваліфікації "Емоційний інтелект - системотворча функція професійних, комунікативних та антистресових компетентностей сучасного викладача", (150 год./5 кредитів ЄКТС) ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"" м. Київ
Міжнародне стажування «НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ: ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОТОЧУЮЧОГО СВІТУ», (180 год./6 кредитів ЄКТС) Дубаї, Осло, Стокгольм, Рим, Бургас, Нью-Йорк, Єрусалим, Пекін, 2022  
Міжнародне підвищення кваліфікації «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні» Україні», (45 год./1,5 кредитів ЄКТС)

Lublin, Republic of Poland, 2023

Курс підвищення кваліфікації "ПРОГРЕСИЛЬНЕ ВИКЛАДАННЯ: складові системи якості вищої освіти", (30 год./1 кредит ЄКТС) ГО "Прогресильні", м.Київ, 2023
Міжнародне підвищення кваліфікації «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»», (45 год./1,5 кредитів ЄКТС) Lublin, Republic of Poland, 2024
Підвищення кваліфікації за програмою «Сучасна інженерія». Сертифікат № 00493698/ТМ0018-24 від 05.06.2024р., (60 год./ 2 кредити ЄКТС) Інститут підвищення кваліфікації ТДАТУ, TECHNOMAY - 2024
Клендій Петро Богданович, доцент    Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС)  ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків
Підвищення кваліфікації за програмою "Методика удосконалення освітнього процесу (мовленєва компетентність)", (30 год./1 кредит ЄКТС)  ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, м. Тернопіль
Участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників (30 год./1 кредит ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Стажування на виробництві, (150 год./5 кредитів ЄКТС) ПП НВО "Енергоощадні технології", м. Тернопіль
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ

International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science, (30 год./1 кредит ЄКТС)

Україна, 2023
Потапенко Микола Валентинович, старший викладач   Підвищення кваліфікації "Професійна підготовка дорадників", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (108 год./3,6 кредитів ЄКТС) ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків
Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації (105 год./3,5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів", (60 год./2 кредити ЄКТС) PROMETHEUS, 2022
Підвищення кваліфікації "Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ, 2023
Міжнародне науково-педагогічне стажування "Безперервна освіта – запорука висококваліфікованого спеціаліста у сфері технічних наук» галузі знань «Електрична інженерія», (180 год./6 кредитів ЄКТС)

Куявський університ

м. Влоцлавек (Польща), 2024

Дарморіс Петро Михайлович, старший викладач Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС)  НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ, 2023
Шаршонь Віталій Любомирович, асистент Підвищення кваліфікації "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", (150 год./5 кредитів ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Інші види підвищення кваліфікації (75 год./2,5 кредитів ЄКТС)  
Підвищення кваліфікації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", (60 год. / 2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: "Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ
Підвищення кваліфікації "Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності", (60 год./2 кредити ЄКТС) НУБіП України, м. Київ, 2023

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ