ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Навчально-методична робота кафедри енергетики і автоматики

Методична робота є цілеспрямованою діяльністю закладу вищої освіти щодо забезпечення навчально-педагогічної та методичної підготовки викладачів вищої школи з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної майстерності щодо викладання і проведення позааудиторної роботи зі здобувачами вищої освіти.

11

Основні науково-методичні розробки ННП кафедри.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Електропривод і автоматизація / Синявський О.Ю., Савченко В.В., Козирський В.В., Бунько В.Я., Рамш В.Ю. К.: ФОП Ямчинський О.В. 2019. 619 с.
 2. Основи автоматики: навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навч. за спец.: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 163 «Біомедична інженерія» Кунденко М. П., Заблодський М. М., Федюшко Ю.М., Клендій П.Б., Потапенко М.В., Клендій Г.Я., Шинкаренко І.М. Харків: Планета-прінт, 2019. 380 с.
 3. Релейний захист і автоматика розподільних електричних мереж. Частина 1: Навч. посібник / М.В. Гребченко, А.П.  Нікіфоров, В.Я. Бунько. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019.
 4. Навчальний посібник «Електропривод виробничих машин і механізмів»: Навчальний посібник / О.Ю. Синявський, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, Д.Г. Войтюк,В.Я. Бунько, В.Ю. Рамш; За ред. О.Ю. Синявського. – К.: ФОП Ямчинський О.В. 2020. – 444с.

Методичні розробки навчальних дисциплін:

 1. Бунько В.Я., Дарморіс П.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з дисципліни «Електричні мережі». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2017. 61с.
 2. Бунько В.Я. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Електрична частина станцій і підстанцій» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2017. 92 с.
 3. Бунько В.Я. Релейний захист і автоматика. Лабораторний практикум з дисципліни основи релейного захисту та автоматизації енергосистем для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2018. 92 с.
 4. Бунько В.Я., Дарморіс П.М. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Електричні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2017. 44с.
 5. Бунько В.Я. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Електрична частина станцій і підстанцій» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2017. 40 с.
 6. Клендій П.Б., Потапенко М.В., Шаршонь В.Л., Клендій Г.Я. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи автоматики» (частина ІІ) спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2018. 70 с.
 7. Бунько В.Я., Дарморіс П.М. Методичні рекомендації щодо виконання комплексного курсового проекту  з навчальних дисциплін: «Основи електропостачання» та «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2018. 46 с.
 8. Бунько В.Я., Дарморіс П.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи електропостачання» для студентів денної та заочної форм скороченого курсу навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2018. 48 с.
 9. Рамш В.Ю. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Електропривод виробничих машин і механізмів» для студентів денної форми ОС «Бакалавр». скорочена форма навчання. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2018. 48с.
 10. Бунько В.Я., Дарморіс П.М. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Електрична частина станцій і підстанції» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2018. 88 с.
 11. Клендій П.Б. Клендій Г.Я., Потапенко М.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електропривод виробничих машин і механізмів» ОС «Бакалавр» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2019. 45 с.
 12. Бунько В.Я., Дарморіс П.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Монтаж енергообладнання і систем керування» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2019. 116 с.
 13. Бунько В.Я., Дарморіс П.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2019. 104 с.
 14. Потапенко М.В., Шаршонь В.Л. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2020. 70 с.
 15. Потапенко М.В., Шаршонь В.Л. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні пристрої в системах керування». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2020. 58 с.
 16. Бунько В.Я., Рамш В.Ю., Потапенко М.В. Методичні вказівки щодо виконання і оформлення магістерської роботи зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2020. 42 с.
 17. Бунько В.Я., Потапенко М.В., Рамш В.Ю., Дарморіс П.М. Методичні вказівки щодо виконання і оформлення бакалаврської роботи зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2020. 56 с.
 18. Потапенко М.В., Семенова Н.П., Гайдукевич С.В. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова схемотехніка» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ, 2020. 66 с.
 19. Бунько В.Я., Велещук Д.П., Бінерт Р.П., Дарморіс П.М. Методичні вказівки щодо використання онлайн сервісу SiCAD для проєктування ліній електропередач 0,4-10 кВ для виконання комплексного курсового проєкту з навчальних дисциплін «Основи електропостачання» та «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» для студентів денної та заочної форм здобуття вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани-Київ: ВП НУБіП України «БАТІ», 2023. 25 с.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ