ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

7.04.2017 р. науково-педагогічним працівником кафедри обліку і аудиту к.е.н., доцентом Сливінською О.Б. було проведено інтелектуальний конкурс «Ерудит» для студентів четвертого курсу напряму підготовки «Облік і аудит».

Мета конкурсу – стимулювання інтелектуальних та пізнавальних можливостей студентів, розширення їх кругозору.

5.04.2017 р. к.е.н., доц. Герчанівською С.В. та старшим викладачем Стемковською І.В. проведено ділову гру з дисциплін «Внутрішньогосподарський контроль» та «Аудит» між студентами IV курсу напряму підготовки «Облік і аудит».

Мета конкурсу – закріплення знань та набуття практичних навичок з методики проведення ВГК та аудиту на підприємствах.

6.04.2017р. старшим викладачем кафедри обліку і аудитуФльонц О.Б.було проведено економічну гру «Сходинками успіху до цікавої економіки»для студентів факультету напрямів підготовки «Облік і аудит» та «Економіка підприємства» 

Мета конкурсу - розвивати у студентів інтерес до вивчених дисциплін; виховувати спостережливість, уміння відстоювати власну думку, уміння працювати в групі; розвивати комунікативні вміння студентів, відповідальність за роботу в команді, професійні інтереси і переваги; виховувати економічну культуру споживача

4.04.2017 р. к.е.н., доцентом кафедри обліку і аудиту Бережанського агротехнічного інституту Качмар О.В. проведено інтелектуальний конкурс-вікторину «Рахівники» між студентами 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр за спеціальностями «Облік і аудит» та «Економіка підприємств»

3.04.2017 року доцент кафедри обліку і аудиту Качмар О.В. провела зустріч студентів груп О-41 Б, О-51С та О-51М з бухгалтерами бюджетних установ на тему «Реформування обліку в бюджетних установах: практичне втілення». На зустріч запрошено головного бухгалтера ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Миглаль Д.М., бухгалтера Курянівської сільської ради Проць Т.П. та бухгалтера Бережанської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги Лещук В.О.

Відповідно до плану роботи наукового гуртка «Сучасний економіст» 29 березня 2017р. відбулося засідання круглого столу «Сучасні аспекти розвитку міжнародних економічних відносин»,присвячений обговоренню сучасних аспектів та проблем розвитку міжнародних економічних відносин, відкритості економіки, світової фінансової кризи та інтеграційних процесів в умовах глобалізації.

У роботі круглого столу взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства та студенти спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит».

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ