Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Наукова робота кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК

Науково-педагогічні працівники кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК активно проводять науково-дослідні дослідження спрямовані на пошук нового та ґрунтовному вдосконаленню існуючої техніки, яка використовується у АПК. Ці заходи дозволяють покращувати якість навчального процесу майбутніх фахівців агроінженерів.
Тематика наукових досліджень кафедри:
Дослідження роботи дизельного двигуна на основі паливної суміші ріпакової олії та гасу (проводиться у однойменній науково-дослідній лабораторії), номер державної реєстрації – 0120U101826, керівник НДР – к.т.н., доцент Логуш І.В., виконавці – к.т.н., доцент Чвартацький І.І., ст. викладачі: Кирик О.М., Грабар А.В.;
Обґрунтування конструктивних параметрів твердопаливних котлів, виконавець – к.т.н., доцент Фльонц І.В.;
Енергоощадні технології в сільському господарстві, виконавець – к.т.н., доцент  Фльонц І.В.
НАЙВАЖЛИВІШІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  КАФЕДРИ «ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАШИН ТА ТЕХНІЧНОГО  СЕРВІСУ В АПК»
З метою набуття практичних навичок і знань здобувачів вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти на кафедрі створені сприятливі умови для широкого залучення здобувачів вищої освіти до проведення наукових досліджень. Здобувачі вищої освіти беруть участь  конкурсах наукових робіт за спеціальністю, доповідають на студентських наукових конференціях .
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри постійно доповідаються на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, публікуються у монографіях, фахових наукових журналах та збірниках, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science.
Науково-педагогічними працівниками кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК отримано більше 80 патентів на корисні моделі і винаходи України. Це стало активним поштовхом для розвитку нових наукових досліджень, як викладачів кафедри, так і магістрантів у їхній науково-освітній діяльності.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ