Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Наукова робота кафедри прикладної механіки та технічного сервісу

Науково-педагогічні працівники кафедри прикладної механіки та технічного сервісу активно проводять науково-дослідні дослідження спрямовані на пошук нового та ґрунтовному вдосконаленню існуючої техніки, яка використовується у АПК. Ці заходи дозволяють покращувати якість навчального процесу майбутніх фахівців агроінженерів.
Тематика наукових досліджень кафедри:
Підвищення експлуатаційних параметрів ґрунтообробних знарядь (номер державної реєстрації НДДКР 0120U101820).
Наукові дослідження кафедри визначаються актуальними проблемами в аграрній галузі та ведуться за такими напрямками:
  • Обгрунтування оптимальних параметрів гвинтових робочих органів транспортно-технологічних машин.
  • Підвищення знософрикційних властивостей пар тертя.
  • Гармонізація Державних стандартів України з міжнародними стандартами ISO і EN.
  • Підвищення експлуатаційних параметрів ґрунтообробних знарядь.
  • Дослідження установок для спалювання агропелет.
  • Дослідження роботи дизельного двигуна на основі паливної суміші ріпакової олії та гасу (проводиться у однойменній науково-дослідній лабораторії), номер державної реєстрації – 0120U101826, керівник НДР – к.т.н., доцент Логуш І.В., виконавці – к.т.н., доцент Чвартацький І.І., ст. викладачі: Кирик О.М., Грабар А.В.
НАЙВАЖЛИВІШІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ
З метою набуття практичних навичок і знань здобувачів вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти на кафедрі створені сприятливі умови для широкого залучення здобувачів вищої освіти до проведення наукових досліджень. Здобувачі вищої освіти беруть участь  конкурсах наукових робіт за спеціальністю, доповідають на студентських наукових конференціях .
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри постійно доповідаються на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, публікуються у монографіях, фахових наукових журналах та збірниках, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science.
Науково-педагогічними працівниками кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК отримано більше 80 патентів на корисні моделі і винаходи України. Це стало активним поштовхом для розвитку нових наукових досліджень, як викладачів кафедри, так і магістрантів у їхній науково-освітній діяльності.

Акти впровадження
 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ