Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Науково-методична робота кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК

 

Навчально-методична робота є цілеспрямованою діяльністю закладу вищої освіти щодо забезпечення навчально-педагогічної та методичної підготовки викладачів вищої школи з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної майстерності щодо викладання і проведення позааудиторної роботи зі здобувачами вищої освіти.
foto NMR
Основні науково-методичні розробки ННП кафедри.
Підручники та навчальні посібники:
 1. Пастушенко С. І., Гольдшмідт О. В., Ярошенко В. Ф. Курсове проектування деталей машин: навч. Посібник. Київ: Аграрна освіта, 2003. 291 с.;
 2. Пастушенко С. І., Ярошенко В. Ф., Гольдшмідт О. В. Лабораторний практикум з деталей машин: навч. Посібник. Київ: Аграрна освіта, 2005. 240 с.;
 3. Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В. Практикум з теоретичної механіки. Частина 1. Статика. Кінематика: навч. Посібник. Вінниця: Нова Книга, 2006. 384 с.;
 4. Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В., Масюткін Є. П. Практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Динаміка: навч. посібник. Вінниця: Нова Книга, 2007. 544 с.;
 5. Войтюк В.Д.,  Мельник І.І., Михайлович Я.М., Шатров Р.В., Опалко В.Г., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Марченко В.В., Шимко Л.С. Система виробничо-технічної експлуатації машинно тракторного парку: навч. посіб. К .: НУБіП України, 2018. 632 с.
 6. Войтюк В.Д., Гречкосій В.Д., Шатров Р.В., Опалко В.Г., Чвартацький І.І., Бешун О.А., Марченко В.В. Технологічно-транспортні процеси у виробництві продукції рослинництва: навчальний посібник. Ніжин. «Аспект-Поліграф».2017. 928 с.
 7. Бендера І.М., Грубий В.П., Роздорожнюк П.І. та ін. Експлуатація машин і обладнання: навчально-методичний комплекс: навч. посібник. Для студентів інженерних спеціальностей осв.-кваліф. Рівня «Бакалавр» Камянець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. 2013.-576 с.;
Методичні розробки навчальних дисциплін:
 1. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В.. Методичні вказівки: Основи керування сільськогосподарською технікою Частина 1. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 2. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В.. Методичні вказівки: Основи керування сільськогосподарською технікою Частина 2. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 3. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В.. Методичні вказівки: Основи керування сільськогосподарською технікою Частина 3. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 4. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт машин» для студентів спеціальності 208. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 5. Чвартацький І.І., Фльонц І.В., Логуш І.В., Грабар А.В. Конспект лекцій  «Двигуни». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 6. Чвартацький І.І. Теорія, основи розрахунку і аналіз роботи тракторів і автомобілів. Конспект лекцій. Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2019. – 126с.
 7. Логуш І.В., Чвартацький І.І., Фльонц І.В., Грабар А.В. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни:  Технічний сервіс машин, цикл «Діагностика ел. обладнання тракторів і автомобілів». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 8. Логуш І.В., Чвартацький І.І., Фльонц І.В., Грабар А.В. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни:  Технічний сервіс машин, цикл «Діагностика технічного стану автотракторних двигунів». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020.
 9. Чвартацький І.І., Кирик О.М., Семенів І.І. Практикум з дисципліни «Інженерний менеджмент» для студентів спеціальності 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств». Методичні вказівки Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2018. –  39с.
 10. Чвартацький І.І. Основи теорії теплового розрахунку автотракторних двигунів. Конспект лекцій. Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2018. – 64с.
 11. Чвартацький І.І. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Трактори і автомобілі» (Ходова частина та рульове керування) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «бакалавр».   Методичні вказівки Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2018. –  32с.
 12. Чвартацький І.І. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Трактори і автомобілі» (Гальмівна та гідравлічна система) для студентів для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «бакалавр». Методичні вказівки Бережани: НВДЦ «Нововведення». БАТІ. – 2018. –  32с.
 13. Чвартацький І.І., Чвартацький Р.І. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Трактори і автомобілі» (Трансмісія) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «бакалавр». Методичні вказівки. Бережани: НВДЦ  «Нововведення». БАТІ. – 2017. –  32с.
 14. Чвартацький І.І., Логуш І.В., Камишанов В.В. Програма і методичні рекомендації для проходження виробничої експлуатаційно-ремонтної практики для студентів спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» спеціалізації «Механізація землеробства» .Методичні рекомендації. Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2012. –  24с.
 15. Павліський В.М., Логуш І.В. Чвартацький І.І., Гевко І.Б., Грабар А.В. Методичні вказівки для вивчення кусу «Надійність технологічних систем». Бережани: НВДЦ  «Нововведення». – БАТІ. – 2010р. –  68с.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ