Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Навчально-методична робота кафедри прикладної механіки та технічного сервісу

 

Навчально-методична робота є цілеспрямованою діяльністю закладу вищої освіти щодо забезпечення навчально-педагогічної та методичної підготовки викладачів вищої школи з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної майстерності щодо викладання і проведення позааудиторної роботи зі здобувачами вищої освіти.
foto NMR
Основні науково-методичні розробки ННП кафедри.
Підручники та навчальні посібники:
 1. Пастушенко С. І., Гольдшмідт О. В., Ярошенко В. Ф. Курсове проектування деталей машин: навч. Посібник. Київ: Аграрна освіта, 2003. 291 с.;
 2. Пастушенко С. І., Ярошенко В. Ф., Гольдшмідт О. В. Лабораторний практикум з деталей машин: навч. Посібник. Київ: Аграрна освіта, 2005. 240 с.;
 3. Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В. Практикум з теоретичної механіки. Частина 1. Статика. Кінематика: навч. Посібник. Вінниця: Нова Книга, 2006. 384 с.;
 4. Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В., Масюткін Є. П. Практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Динаміка: навч. посібник. Вінниця: Нова Книга, 2007. 544 с.;
 5. Войтюк В.Д.,  Мельник І.І., Михайлович Я.М., Шатров Р.В., Опалко В.Г., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Марченко В.В., Шимко Л.С. Система виробничо-технічної експлуатації машинно тракторного парку: навч. посіб. К .: НУБіП України, 2018. 632 с.
 6. Войтюк В.Д., Гречкосій В.Д., Шатров Р.В., Опалко В.Г., Чвартацький І.І., Бешун О.А., Марченко В.В. Технологічно-транспортні процеси у виробництві продукції рослинництва: навчальний посібник. Ніжин. «Аспект-Поліграф».2017. 928 с.
 7. Бендера І.М., Грубий В.П., Роздорожнюк П.І. та ін. Експлуатація машин і обладнання: навчально-методичний комплекс: навч. посібник. Для студентів інженерних спеціальностей осв.-кваліф. Рівня «Бакалавр» Камянець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. 2013.-576 с.;\
 8. Опальчук А.С., Афтаділянц Є.Г., Клендій М.Б., Роговський  Л.Л., Семеновський О.Є. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Ніжин. Видавництво «Аспект-Поліграф». 2012.  792 с. (підручник)
 9. Опальчук А.С., Афтаділянц Є.Г., Клендій М.Б., Роговський  Л.Л., Семеновський О.Є., Біловод О.І., Дудніков І.А. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Ніжин. Видавець ЛисенкоМ.М. 2013.  752 с. (підручник)
 10. Палюх А.Я., Драган А.П.. Фльонц О.В., Дзюра В.О. Будова і технічне обслуговування дорожніх машин та обладнання. Тернопіль: Крок, 2011.  245 с. (навчальний посібник)
Методичні розробки навчальних дисциплін:
 1. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В.. Методичні вказівки: Основи керування сільськогосподарською технікою Частина 1. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 2. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В.. Методичні вказівки: Основи керування сільськогосподарською технікою Частина 2. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 3. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В.. Методичні вказівки: Основи керування сільськогосподарською технікою Частина 3. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 4. Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт машин» для студентів спеціальності 208. Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 5. Чвартацький І.І., Фльонц І.В., Логуш І.В., Грабар А.В. Конспект лекцій  «Двигуни». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 6. Чвартацький І.І. Теорія, основи розрахунку і аналіз роботи тракторів і автомобілів. Конспект лекцій. Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2019. – 126с.
 7. Логуш І.В., Чвартацький І.І., Фльонц І.В., Грабар А.В. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни:  Технічний сервіс машин, цикл «Діагностика ел. обладнання тракторів і автомобілів». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020;
 8. Логуш І.В., Чвартацький І.І., Фльонц І.В., Грабар А.В. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни:  Технічний сервіс машин, цикл «Діагностика технічного стану автотракторних двигунів». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ», 2020.
 9. Чвартацький І.І., Кирик О.М., Семенів І.І. Практикум з дисципліни «Інженерний менеджмент» для студентів спеціальності 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств». Методичні вказівки Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2018. –  39с.
 10. Чвартацький І.І. Основи теорії теплового розрахунку автотракторних двигунів. Конспект лекцій. Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2018. – 64с.
 11. Чвартацький І.І. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Трактори і автомобілі» (Ходова частина та рульове керування) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «бакалавр».   Методичні вказівки Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2018. –  32с.
 12. Чвартацький І.І. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Трактори і автомобілі» (Гальмівна та гідравлічна система) для студентів для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «бакалавр». Методичні вказівки Бережани: НВДЦ «Нововведення». БАТІ. – 2018. –  32с.
 13. Чвартацький І.І., Чвартацький Р.І. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Трактори і автомобілі» (Трансмісія) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеня «бакалавр». Методичні вказівки. Бережани: НВДЦ  «Нововведення». БАТІ. – 2017. –  32с.
 14. Чвартацький І.І., Логуш І.В., Камишанов В.В. Програма і методичні рекомендації для проходження виробничої експлуатаційно-ремонтної практики для студентів спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» спеціалізації «Механізація землеробства» .Методичні рекомендації. Бережани: НВДЦ  «Нововведення» БАТІ. – 2012. –  24с.
 15. Павліський В.М., Логуш І.В. Чвартацький І.І., Гевко І.Б., Грабар А.В. Методичні вказівки для вивчення кусу «Надійність технологічних систем». Бережани: НВДЦ  «Нововведення». – БАТІ. – 2010р. –  68с.
 16. Клендій М.Б. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність». Бережани. ВП НУБіП України БАТІ. 2019. 84с.
 17. Клендій М.Б. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство і ТКМ» для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 63 с.
 18. Клендій М.Б. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність» «Складання заявки на винахід або корисну модель» для студентів агроінженерного факультету ОС «Магістр» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 65 с
 19. Клендій М.Б. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 105 с.
 20. Клендій М.Б.  Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 86 с.
 21. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Частина 1 «Статика».  Бережани: ВІКТ. 2018. 71с.
 22. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Частина 2 «Кінематика». Бережани: ВІКТ.  2018. 50с.
 23. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Частина 3 «Динаміка». Бережани: ВІКТ. 2018. 73с.
 24. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Піднімально-транспортні машини». Бережани: ВІКТ. 2019. 46с.
 25. Стебелецька Н.М. Фізика. Електромагнетизм: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів інженерних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2016. 25 с.
 26. Гловин А.Л., Стебелецька Н.М. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія». Бережани.  БАТІ,  2018. 67 с.
 27. Стебелецька Н.М. Фізика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів за спеціальностями екологія та садово-паркове господарство освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2019. 39 с.
 28. Стебелецька Н.М., Карась В.І. Методичні вказівки. Маркування та позначення машинобудівних матеріалів та виробів. Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2019. 33 с.
 29. Стебелецька Н.М. Методичні вказівки до практичних занять «Фізика. Ч.1. Фізичні основи механіки, молекулярна фізика і термодинаміка» для студентів спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2020. 50 с.
 30. Карась В.І. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ВСТВ”. Бережани: ВІКТ. 2019. 85с.
 31. Карась В.І. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «ВСТВ». Бережани: ВІКТ.  2018. 38с.
   

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ