Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Пастушенко Сергій Іванович

Pastushenko_Serhey

 доктор технічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України 
Пастушенко Сергій Іванович

 Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі і споруди (1990), доктор технічних наук зі спеціальності 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (2004), професор по кафедрі теоретичної та прикладної механіки (2005). Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Академік Академії наук вищої школи України. Творчий доробок Пастушенка С.І. складається з 345 опублікованих науково-методичних праць, серед яких - 1 монографія, 2 підручника і 12 навчальних посібників з грифами МОН України і Міністерства аграрної політики України, 20 патентів, авторських свідоцтв на винаходи та про реєстрацію авторського права, 4 типові програми з навчальних дисциплін. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 208–Агроінженерія. Іноземний член Комісії з питань моторизації та сільського господарства Відділу Польської академії наук у Любліні. Член редакційних колегій наукових фахових збірників України (Вісник аграрної науки Причорномор'я) і Польщі (TЕКА та MOTROL). Резидент «Кабінету експертів» громадянського руху «Всі разом!» у галузі – «Освіта та інновації».

 
Напрями наукових досліджень
Підвищення енергетичної ефективності техніки і технологій, що ґрунтується на розроблених оригінальних методах аналізу, синтезу й оптимізації енергоперетворювальних систем сільськогосподарських технічних об'єктів.
 
Дисципліни, які викладає
 • Проектування технологічних процесів;
 • Технічний сервіс машин;
 • Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
 • Аналіз технологічних систем та обгрунтування рішень;
 • Моделювання технологічних процесів і систем та використання ІКТ в АПК.
 
Інформація щодо підвищення кваліфікації (стажування)
 1. Посвідчення про проходження атестації в атестаційній комісії Таврійського державного агротехнічного університету щодо володіння державною мовою. Посвідчення №00718 від 05.06.2019 р.;
 2. Сертифікат про закінчення курсу "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих  онлайн-курсів Prometheus. 07.10.2019 р. (5 годин / 0,16 кредити ECTS);
 3. Сертифікат про участь у міжнародній конференції Unicheck Україна «Академічна доброчесність: практичний вимір» м. Київ 11-12 квітня 2019 р.;
 4. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України». № СС 38282994/1778-20 від 22.10.2020 р. (8 годин / 0,25 кредита ECTS);
 5. Сертифікат про успішну серію тренінгів на тему: «Впровадження елементів дуального навчання в навчальний процес». 18-29 січня 2021 року (40 годин / 1,3 кредити ECTS);
 6. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти за програмою «Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS» Сертифікат №СС00493706/014233-21, травень 2021р., (60 годин / 2 кредити ECTS);
 7. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS).

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ