Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Пастушенко Андрій Сергійович

Pastushenko_Andrey

кандидат технічних наук, доцент
Пастушенко Андрій Сергійович 

Народився 20.11.1987 року. У 2005 році закінчив школу-інтернат № 4 і поступив в Миколаївський державний аграрний університет (нині – МНАУ). В квітні 2011 року закінчив вище названий університет та отримав диплом магістра з відзнакою, здобувши кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю “Механізація сільського господарства”. В травні цього ж року прийнятий на посаду асистента кафедри агроінженерії Миколаївського державного аграрного університету.
Починаючи з 2007 року у складі проблемної науково-дослідної лабораторії конструювання енергоефективної сільськогосподарської техніки і технології факультету механізації сільського господарства, проводить наукові дослідження щодо розробки механізованих технологій отримання насіння овоче-баштанних культур і створення робочих органів машин для насінництва. За цей час ним сконструйовано і виготовлено нову машину давильно-сепаруючого типу, конструкцію якої захищено патентом України на винахід, та досліджено процес виділення насіння групи овоче-баштанних культур.
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
У 2022 році доцент кафедри прикладної механіки та технічного сервісу Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України, Бережанського агротехнічного інституту.
Має стаж науково-педагогічної роботи – 11 років.
 
Напрями наукових досліджень
Обґрунтування технологічного процесу, параметрів та режимів роботи машини для виділення насіння огірка і дині.
 
Дисципліни, які викладає
 • Підйомно-транспортні машини;
 • Механіка матеріалів і конструкцій;
 • Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів.
Інформація щодо підвищення кваліфікації (стажування)
 1. ТОВ «Академія цифрового розвитку» №БС-05747, тема: «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії», 05.10.2020 р. (15 годин / 0,5 кредита ECTS);
 2. Курс «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат 052109, (3 години / 0,1 кредита ECTS);
 3. Курс «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях», сертифікат 064285, 14.11.2021 р. (12 годин / 0,4 кредита ECTS);
 4. Стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя згідно наказу №4/7-559 від 16.05.2023 (60 год. / 2 кредити ECTS).

Інформація щодо участі у науково-практичних конференціях

 1. International scientific and practical conference : «Problems and tasks of modern science and practice», 17.11.2021 р., (120 годин / 4 ECTS credits);
 2. Участь у X-й Міжнародній науково-практичній конференції MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE,  25.12 - 27.12.2022 р. (24 години / 0,8 кредита ECTS);
 3. Участь у VI-й Міжнародній конференції з проектування, моделювання та виробництва: Інноваційна біржа (DSMIE-2023), 6–9 червня 2023 р.;
 4. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в XXI столітті», сертифікат № 22-06-23-21, 22.06.2023 р. (6 годин / 0,2 кредита ECTS).
Наукометричні бази даних

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ