Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Стратегія розвитку кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК

Стратегія розвитку кафедри ґрунтується на створенні викладачами такого освітньо-наукового середовища, яке дозволяє формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців.
Метою стратегічного розвитку є виховання професійно компетентних, конкурентоспроможних лідерів готових служити в аграрному секторі держави,  оновлення її функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг, модернізації змісту навчання.
Розвиток кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій МОН України, Положення про інститут та інших нормативних документів.

Цілі розвитку кафедри:

 • Бачити в кожному студентові талановиту особистість, а в кожному співробітникові – однодумця і соратника.
 • Організація та проведення науково-дослідної діяльності, пов’язаної з основними науковими напрямками роботи кафедри, серед яких: дослідження роботи дизельних двигунів на біомінералізованому паливі, енергоощадні технології в сільськогосподарському машинобудуванні, дослідження та аналіз мехатронних систем сучасних енергетичних машин;
 • Постійне вдосконалення освітніх програм з врахуванням тенденцій розвитку ринку праці, інформації роботодавців та побажання стейкхолдерів;
 • Систематичне підвищення кваліфікації викладачів кафедри з енергетичних машин, технічного сервісу, ремонту машин та обладнання, мехатронних систем.
 • Запровадження дуальної форми викладання для малокомплектних груп;
 • Розробка самостійних та спільних з іншими  кафедрами циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційної форми навчання, які б поєднували сучасні технічні знання та базувалися на сучасній методології та філософії освіти в вищих навчальних закладах.
 • Постійне оновлення методичних розробок лекційних та семінарських занять, видання відповідних до існуючих курсів та циклів підручників та посібників, створення бази даних для проведення лекційних та лабораторних  занять відповідно до сучасних форм та методів навчання.
 • Забезпечення високого теоретичного та професійного рівня викладання.
 • Розробка та втілення сучасних вимог контролю за якістю наукової та навчально-методичної роботи, науково-дослідної роботи з метою боротьби з плагіатом.
 • Активна участь викладачів кафедри в громадському житті факультету та інституту, наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, національного та міжнародного рівня.
 • Постійне оновлення та удосконалення матеріально-технічних засобів та матеріально-технічної бази кафедри.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ