ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Наукова робота кафедри ЛСПГ

Наукова тематика кафедри

Назва: Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення їх стану.

Державний реєстраційний номер: 0120U101833

Керівники роботи: Кузьович Василь Степанович (канд. с.г. наук., доц.)

Реєстраційна картка НДДКР

 

В рамках цієї наукової тематики щорічно виконуються договірні НД тематики:

 1. Проєкт реконструкції парку відпочинку ім. Богдана Хмельницького м. Зборова, 2010-2011 рр. (Договір № 15/1 від 22.02.2011 р.).
 2. Проєкт реконструкції гідропарку м. Зборова, 2011 р. (Договір № 15/2 від 22.02.2011 р.).
 3. Проєкт благоустрою території Язловецького замку з реконструкцією прилеглих територій, 2012 р. (Договір № 17 від 24.10.2012 р.).
 4. Проєкт створення біблійного саду. 3-вимірний макет біблійного парку, 2013 р.
 5. Проєкт реконструкції парку та благоустрою території комунальної установи Тернопільської обласної ради «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації», 2014 р.
 6. Проєкт реконструкції парку та благоустрою території дочірнього підприємства санаторію «Черче» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», 2015 р.
 7. Проєкт реконструкції та благоустрою міського скверу у м. Борщів, 2015 р.
 8. Проєкт утримання та реконструкції  парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Більче-Золотецький парк», 2015 р. (Договір № 232 від 26.10.2015 р.)
 9. Розробка  проєктної документації з утримання та реконструкції зоологічного парку «Лановецький зооботсад» м. Ланівці Тернопільської області, 2016 р. (Договір № 15 від 25.04.2016 р.)
 10. Проєкт реконструкції та благоустрою парку ім. І. Франка у м. Чортків, 2017 р. (Договір № 139 від 16.11.2017 р.).
 11. Проєкт розвитку лісопаркової зони на території пам’ятки архітектури національного значення «Галицький замок», 2017 р.
 12. Утримання і реконструкція парки пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Скала-Подільський парк», 2018-2019 рр.
 13. Інвентаризація зелених насаджень та організація території міського скверу в м. Бережани, 2019 р.
 14. Інвентаризація зелених насаджень на території дендрологічного парку місцевого значення «Лісова пісня», 2020-2021 рр.
 15. Проєкт рекреаційного облаштування лісової ділянки, що розташована на території Тернопільського лісництва ДП «Тернопільське лісове господарство», 2021 р. (квартал 24 виділ 6). (Договір №130 від 30.09.2020 р.).

 

Професор кафедри лісового і садово-паркового господарства д.с-г.н. Бідолах Дмитро Ілліч регулярно залучається до виконання наукової теми кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розробити науково-методичне забезпечення розвитку інвентаризації лісових ресурсів» (номер державної реєстрації 0118U000292, 2018–2020 рр.), наукової теми кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну Національного університету біоресурсів і природо-користування України «Розробка практичних засад фітодизайнологічної екотрансформації насаджень ландшафтів мегаполісів» (номер державної реєстрації 0118U000308, 2020 р.).

Здобуття наукових ступенів:

Науково-педагогічними працівниками кафедри лісового і садово-паркового господарства у 2020 році захищено 2 дисертації на здобуття наукових ступенів:

 • доктора сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» та 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» на тему: «Теоретико-методологічні та технологічні засади
  впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України» (Бідолах Дмитро Ілліч).
 • кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»на тему: «Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Тернопільщини (ретроспективний аналіз, структура дендрофлори, комплексна оцінка)» (Підховна Світлана Михайлівна).

На даний час на кафедрі виконується також аспірантська робота ст. викл.  Тиманської О. Б під керівництвом Шукеля І.В., к.с-г.н., доц. кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУ України.на тему «Фітомеліорація кар’єрів з сухою виїмкою на Опіллі».

Основні наукові публікації:

Патенти:

 • Пат. 115874 UA, МПК G01C 3/20 (2006.01) Спосіб вимірювання висоти дерев і чагарників / Бідолах Д. І., Кузьович В.С., Білоус А. М. ; заявник НУБіП України. — № u 2016 12520 ; заявл. 09.12.2016 ; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8, 2017 р.
 • 2. Пат. 124824 UA, МПК G01B 11/24 (2006.01)   Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон дерев і чагарників / Бідолах Д. І., Кузьович В.С., Білоус А. М. ; заявник НУБіП України. — u 2017 10729; заявл. 03.11.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р.
 • Пат. 131980 UA, МПК (2018/01) Спосіб визначення горизонтальної зімкнутості деревостану / Бідолах Д. І., Білоус А. М., Кузьович В.С.; заявник НУБіП України. — u 2018 08191; заявл. 25.07.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3, 2019 р.
 • Пат. 141617 UA, Спосіб дистанційного моніторингу об'єктів садово-паркового господарства / Бідолах Д. І., Лещенко О.Ю., Колесніченко О.В.; заявник НУБіП України. — u201907878; заявл. 11.07.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8, 2020 р.
 • Пат. 141602 UA, Спосіб оцінки стану газонного покриття / Лещенко О.Ю., Колесніченко О.В., Бідолах Д. І.; заявник НУБіП України. — u201907541; заявл. 01.2018; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8, 2020 р.

 

Монографії:

 • Урбофітоценози міста Києва: вітальність рослин та фітосанітарний стан: монографія / О.Ю. Страшок, О.В. Колесніченко, М.Й. Піковський, А.Ф. Ліханов, С.М. Грисюк, В.І. Мельник, Д.І. Бідолах, В.В. Страшок, А.П. Морозько, А.Л. Ляшенко, Т.С. Грисюк – Київ: Прінтеко, 2019. – 291 с.
 • Теоретико-прикладні аспекти інвентаризації лісових насаджень з використанням безпілотних літальних апаратів: монографія / Д.І. Бідолах, В.С. Кузьович, С.М. Підховна, Ю.Г. Гринюк, О.Б. Тиманська. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2021. – 247 с.

 

Статті у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз та фахових виданнях:

 • Bidolakh D. I., Kuzjovych V. S., Ostapchuk O. S. (2018) Landscape and Architectural Research of Parks Using Modern Technologies. Web of Scholar. 6(24), Vol.3. doi: 10.31435/rsglobal_wos/12062018/5760 – P.7-12 (видання включене до наукометричної бази Scopus).
 • Morozko, A., Leshchenko, O., Kolesnichenko, O., Lykholat, Y., Zemnianska, M., Bidolakh, D., & Tsarenko, O. (2018). Perculiarities of introduction of Araliaceae Juss. in botanical gardens (Kyiv, Ukraine). Ecology and Noospherology, 29(2), 63–70. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/031811 (видання включене до наукометричної бази Web of Science).
 • Підховна С.М., Гринюк Ю. Г., Тиманська О. Б. Вікові дерева Більче-Золотецького парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Науковий журнал «Ukrainian Journal of Forest and Wood Science». Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». 2017. Вип. 278, С. 99-104. Режим доступу до статті: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/11377/9965. (фахове видання) \.
 • Олексійченко Н. О., Підховна С.М. Вікові дерева парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Наукові праці Лісівничої академії наук України № 16 (2018). – С. 41-49. Режим доступу: http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/202  https://doi.org/10.15421/411805 (фахове видання).
 • Бідолах Д.І. Вимірювання висоти дерев і чагарників із використанням квадрокоптера / Д. І. Бідолах, А. М. Білоус, В. С. Кузьович // Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т. 28, № 1. – С 24-27 (фахове видання).
 • Бідолах Д.І. Геоінформаційна інвентаризація, оцінювання стану та пропозиції щодо озеленення та благоустрою території парку ім. Івана Франка у Чорткові / Д. І. Бідолах, Ю. Г. Гринюк, В. С. Кузьович, С.М. Підховна, О.Б. Тиманська // Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 10. С. 22–27 (фахове видання).
 • Бідолах Д. І. Особливості визначення вартості зелених насаджень для потреби їх впорядкування. Лісове і садово-паркове господарство. 2018. № 14. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/14268 (фахове видання).
 • Бідолах Д.І. Точність вимірювання висоти дерев із використанням квадрокоптера / Д. І. Бідолах, А. М. Білоус, В. С. Кузьович // «UKRAINIAN JOURNAL OF FOREST AND WOOD SCIENCE» Vol. 10, № 3, 2019. С. 19-26 (фахове видання).
 • Бідолах Д. І., Білоус А. М., Кузьович В. С. Визначення параметрів горизонтальних проекцій крон дерев за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами. Лісівництво і агролісомеліорація. 2019. Вип. 135.
  С. 123–129. https://doi.org/https://doi.org/10.33220/1026-3365.135.2019.123 (фахове видання).
 • Бідолах Д.І. Інвентаризація зелених насаджень з використанням сучасних інформаційних технологій / Д. І. Бідолах, П.І. Лакида // Лісове і садово-паркове господарство. 2019. - Вип. 16. - Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/13631. (фахове видання).
 • Бідолах Д. І. Моделювання просторової організації зелених насаджень з метою їх упорядкування. Лісове і садово-паркове господарство. 2019. № 15. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/ view/14266. (фахове видання).
 • Кузьович В.С. Впорядкування зелених насаджень та благоустрій території Лановецького зооботсаду в тернопільській області / В. С. Кузьович, Д. І. Бідолах, С.М. Підховна, О.Б. Тиманська, Ю. Г. Гринюк // Науковий вісник НЛТУ України. 2020, Т. 30. Вип. 3. С. 18–23. (фахове видання).
 • Бідолах, Д. І., Білоус, А. М., & Кузьович, В. С. (2020). Визначення зімкнутості намету деревостану за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами. Науковий Журнал «Український Журнал Лісівництва Та Деревинознавства», Т. 11. № 1. С. 13–23.  DOI: http://dx.doi.org/10.31548/forest2020.01.013 (фахове видання).
 • Бідолах Д.І. Визначення горизонтальних параметрів елементів благоустрою за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами / Д. І. Бідолах // Лісівництво і агролісомеліорація. - 2020. - Вип. 136. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2020_136_13. (фахове видання).
 • Лакида, П. І., Бідолах, Д. І., & Кузьович, В. С. (2020). Просторова база даних урболандшафтів на прикладі зелених насаджень міста Бережани. Науковий вісник НЛТУ України, 30(4), 51-56. https://doi.org/10.36930/40300409 (фахове видання).
 • Бідолах Д. І. Геоінформаційний моніторинг стану зелених насаджень із використанням методів дистанційного зондування. Український журнал лісівництва та деревинознавства. 2020. Т. 11. № 2. С. 4–14. (фахове видання).
 • Oleksandr V Sovakov, Maria O Sovakova, Oleksandr S Ostapchuk, Dmytro I Bidolakh, Svitlana M Pidkhovna, Oleg I Kytaiev. Inventories of causes of leaf scorch of linden trees under anthropogenic conditions in Kyiv. Forestry Ideas, 2020, Vol. 26, No 2 ( 22 ). Режим доступу: https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?journalFilter=67 (видання включене до наукометричної бази Scopus).
 • Бідолах Д.І. & Гулько В.І. Геоінформаційне картування грунтів, як засіб ефективного планування агрономічних заходів. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. 2020. Т. 1. № 4. С. 346-360. (фахове видання).
 • Кузьович, В. С., Бідолах, Д. І., Підховна, С. М., Тиманська, О. Б., & Гринюк, Ю. Г. (2021). Аналіз стану насаджень лісопаркової зони у місті Галич та перспективи її розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, 31(2), 9-15. https://doi.org/10.36930/40310201 (фахове видання).
 • Bidolakh, D., Kuziovych, V., Hrynyuk, Y., Pidkhovna, S., & Tymanska, O. (2021). Оцінка стану зелених насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Скала-Подільський парк». Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 12(3). doi:http://dx.doi.org/10.31548/forest2021.03.003 (фахове видання).

Участь у конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Стале управління лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів» 27  березня 2018 року, м. Київ, 2018.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» 19-20 квітня 2018 р., м. Бережани, 2018. 
 • Міжнародна науково-практична конференція "Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України" 12 червня 2018 року,  м. Бережани, 2018
 • XVI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja-Technika-informatyka” 24-26 червня 2018 року, Rzeszow, 2018
 • International scientific and practical conference «Addressing Ecological and Social Challenges for Forests and Forest Management” October 22-24, 2018, Kyiv, Ukraine.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями та перспективи розвитку агро- та електроінженерії» 16 листопада 2018 р., м. Бережани, 2018
 • Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев», м. Київ, 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів» (присвячена 110-річчю від народження фундатора наукової школи лісової таксації, доктора сільськогосподарських наук, професора Нікітіна Костянтина Євлампійовича) 6-8 грудня 2018 року, м. Київ, 2018.
 • 83-я международная научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов. 4-15 февраля 2019 года, г. Минск, 2019
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації», 4-5 квітня 2019 р. м. Львів, 2019
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвячена  60-річчю навчального закладу  16-17 травня 2019 року, м. Бережани, 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем» 21 жовтня 2019 року, м. Бережани, 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену», присвячену 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 6-8 листопада 2019 р., м. Київ, 2019 р.
 • The 3-RD International Conference „Smart Bio“ / Kaunas, Lithuania. – 02-04 May 2019.
 • Перспективи розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому господарстві: Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квітня 2019 року, м. Київ, 2019 р.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» 24 жовтня 2019, м. Тернопіль, 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації», 4-5 квітня 2019 р., м. Київ, 2019 р.
 • The II International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific congress» / Barcelona, Spain 24-25 February 2020.
 • The 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 22-24 April 2020.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро-та електроінженерії» 10 квітня 2020 р., м. Бережани, 2020 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження лісових та урбанізованих екосистем для забезпечення сталого розвитку» 2 квітня 2020 р., м. Київ, 2020 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Колесніковські читання" / Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 25 листопада 2020 р., м.Харків 2020 р.
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», 22 лютого 2021 року, м. Бережани 2021 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку», м. Малин, 2021.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», 20 жовтня 2021 року, м. Бережани 2021 р.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ