ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Персональний склад кафедри лісового і садово-паркового господарства


Кузьович Василь Степанович
Завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Народився  в с. Бітля Львівської області. Закінчив Кременецький лісотехнічний технікум (1978р.) та Українську сільськогосподарську академію (1983р.) за спеціальністю «Лісове господарство». Кандидат сільськогосподарських наук з 1990 року за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво і озеленення міст. Дисертаційна робота «Культури дуба на зрубах акації білої у Лісостепу Молдавії» підготовлена під керівництвом проф. М. І. Гордієнка і захищена у Ленінградській лісотехнічній академії ім. С. М. Кірова. У 2010 році обраний членом-кореспондентом Лісівничої академії наук України.

З грудня 2006 року по липень 2009 року займається науково-педагогічною діяльністю у Бережанському агротехнічному інституті Національного університету біоресурсів і природокористування України, де очолював кафедру лісового і садово-паркового господарства. У липні 2009 року переходить на роботу у державне підприємство «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат» Міністерства оборони України на посаду першого заступника директора. З жовтня 2011 року доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут, а з вересня 2013 року до липня 2020 року знову завідував цією ж кафедрою. У липні 2020 року призначений на посаду Голови Державного агентства лісових ресурсів України, де працював до січня 2021 року. З лютого 2021 року повертається на кафедру лісового і садово-паркового господарства на посаду завідувача.  Під його керівництвом та безпосередньою участю підготовлено декілька методичних посібників для підготовки бакалаврів з напряму «Лісове і садово-паркове господарство». У період науково-педагогічної діяльності займається вивченням історії парків Галичини та можливості їх реконструкції. Має більше 40 опублікованих наукових праць та методичних посібників і рекомендацій. За особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва у 2005 році нагороджений відзнакою Державного комітету лісового господарства України «Відмінник лісового господарства України». 

 

 


Бідолах Дмитро Ілліч
Професор кафедри, доктор сільськогосподарських наук, доцент, 

Народився в Чернівецькій області. Навчався в Сторожинецькому лісовому технікумі (1996-1999 роки), по закінченню якого продовжив навчання на лісогосподарському факультеті Національного аграрного університету (м. Київ), де отримав диплом магістра лісового господарства (2003 рік). Захистив кандидатську дисертацію на тему «Геоінформаційне картографування ґрунтів неконтактними методами на прикладі лівобережної низинної провінції Лісостепу України» та отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 - агрогрунтознавство і агрофізика (2008 рік). Одержав вчене звання доцента кафедри лісовідновлення та лісорозведення в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2012 рік). Захистив докторську дисертацію «Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» і 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» (2021 рік). Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді молодшого наукового співробітника на кафедрі охорони природних ресурсів Національного аграрного університету. 2007-2008 – асистент кафедри геоінформаційних систем Національного аграрного університету. 2008-2009 – завідувач відділення екології, лісового і садово-паркового господарства ВСП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». 2009-2021 – доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». З березня 2021 року працює на посаді професора кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Автор та співавтор більше 100 наукових та науково-методичних праць.. 
Сфера наукових інтересів: геоінформаційна інвентаризація та картографування насаджень з використанням дистанційних методів.

 


Гайда Юрій Іванович
Професор кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

Народився в Тернопільській області. Закінчив лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії (1979-1984 роки). У 1989 році в УкрНДІЛГА захистив кандидатську дисертацію на тему «Географічні та едафічні культури дуба черешчатого в Україні» за спеціальністю 06.01.03. Докторську дисертацію на тему: «Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України» за спеціальністю 06.03.01 захистив в НЛТУ України в 2012 році. Одержав вчені звання старшого наукового співробітника (1993 рік), доцента (2007 рік), професора (2015 рік). Трудову діяльність розпочав у 1984 році на посаді інженера Кримської гірсько-лісової дослідної станції (м. Алушта). Працював на наукових посадах в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства і агролісомеліорації (1989-1999 роки), в Українському науково-дослідному інституті гірського лісівництва (1999-2015 роки). Займається викладацькою діяльністю в Західноукраїнському національному університеті (з 2003 року), Національному університеті «Чернігівська політехніка» (з 2021 року). З вересня 2021 року працює на посаді професора кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Автор та співавтор більше 170 наукових та науково-методичних праць. 
Сфера наукових інтересів: лісова генетика та селекція, екологічні аспекти сталого розвитку.

 


Linnik
Гринюк Юрій Григорович
Доцент кафедри, кандидат сільсогосподарських наук, доцент, 

Закінчив лісовий факультет Головної школи сільського господарства (сільськогосподарської академії) в Варшаві (Польща) у 1981 році за спеціальністю «Лісове господарство». Захистив кандидатську дисертацію, отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво і озеленення міст. Трудову діяльність розпочав у 1981 році помічником лісничого Кузьмівського лісництва, з 1982 року - лісничій Князівського лісництва Березнівського лісгоспзагу Рівненського обласного управління лісового господарства. З 1983 року 1983 – директор мисливського господарства „Березнівське” Рівненської обласної організації УТМР. 1983 – 1985 строкова служба в Радянській армії (м. Калуга, 36-й окремий полк зв’язку, замкомвзвода, старшина запасу). З 1985 року – головний лісничий Державного заповідника „Розточчя” (с. Івано-Франкове, Яворівського району Львівської області) 1986 – 1990 – робота у Львівському лісотехнічному інституті, молодший науковий співробітник, асистент, викладач лісової генетики та селекції. 1990 – 1998 – заступник директора з наукової роботи в Природному заповіднику „Розточчя” 1998 – 2008 – заввіділом Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України, завідувач Страдчівської лісодослідної станції; З вересня 2008 року і до цього часу – доцент Бережанського агротехнічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Автор та співавтор більше 100 наукових та науково-методичних праць. У 2002 та у 2006 році обирався депутатом Яворівської районної ради, у 2014 – 2020 роках член Громадської ради при Львівському обласному управлінні лісового і мисливського господарства

 


Dunja
Підховна Світлана Михайлівна
Доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук

Народилася в м. Бережани Тернопільської області, громадянка України. Закінчила ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (2009 р.) та Національний університет біоресурсів і природокористування України (2010 р.) за спеціальністю «Садово-паркове господарство». З січня 2011 року займається науково-педагогічною діяльністю у Бережанському агротехнічному інституті Національного університету біоресурсів і природокористування України. Навчалась в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України. У 2020 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.01 -"Лісові культури та фітомеліорація". Має більше 40 опублікованих наукових праць та методичних рекомендацій.
Сфера наукових інтересів: комплексне оцінювання старовинних парків Західного Поділля

 


Kuruk
Тиманська Оксана Богданівна 
старший викладач

Народилася у м. Бережани Тернопільської області в 1980 році. Навчалася у Бережанській ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів. У 2002 році закінчила Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Садово-паркове господарство». У 2009 році закінчила магістратуру у НН Інститут екологічної економіки і менеджменту Національного лісотехнічного університету України за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів». Трудову діяльність розпочала у 2004 році на посаді старшого лаборанта кафедри садово-паркового господарства ВСП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». 2008-2015 – асистент кафедри лісового і садово-паркового господарства. З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Має понад 30 наукових публікацій та методичних матеріалів.
Сфера наукових інтересів: дослідження шляхів відновлення порушених територій на Опіллі. 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ