ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  (03548) 2-26-48  E-mail:   mtfbati2010@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

НАУКОВИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК З ПРОБЛЕМ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ:
– Озеленення населених місць та містобудування (Тиманська О.Б.)
– Ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва (Підховна С.М.)
– Селекції та генетики деревних рослин (Гринюк Ю.Г.)
– Інформаційні технології в лісовому господарстві (Бідолах Д.І.)
 1
Наукова діяльність наукового гуртка  з проблем лісового і садово-паркового господарства здійснюється за такими напрямами:
  • використання сучасних програм для ландшафтно-архітектурного проектування;
  • розробка ландшафтних композицій для різних об’єктів ландшафтної архітектури із застосуванням сучасних методів, технологій та матеріалів;
  • передпроектний аналіз території ландшафтних об’єктів;
  • вивчення та аналіз нормативних документів, які використовують при проектуванні, будівництві та експлуатації ландшафтних об’єктів;
  • інформаційні технології в лісовому господарстві;
  • проведення інвентаризації зелених насаджень із застосуванням сучасних методів.
Актуальність досліджень. Зелені насадження населених пунктів відіграють важливу ландшафтно-архітектурну, естетичну та рекреаційну роль. Для якісного виконання зазначених функцій ці рослинні угрупування повинні бути належним чином доглянуті. Це можливо лише за умови наявності достовірної, оперативної та актуальної інформації про кількісний та якісний стан зелених насаджень населених пунктів, яку отримують у ході проведення їх інвентаризації. Проте, цей процес, як і будь-яку сучасну методику отримання, обробки, обліку, аналізу та збереження даних не можливо уявити без сучасних інформаційних технологій.

2

 
Новизна - використання сучасного інструментального забезпечення, методів і технологій дистанційного зондування земної поверхні, GPS-технологій та новітнього програмного забезпечення для підвищення продуктивності виконання робіт в даній сфері.
Методи досліджень: метод теоретичного узагальнення – для уточнення основних теоретичних положень і прикладних аспектів використання нових технологій для інвентаризації; порівняльний метод – для встановлення можливостей використання світового досвіду залучення ГІС та ДЗЗ для потреб інвентаризації зелених насаджень; моделювання – для визначення тенденції розвитку деревно-чагарникової рослинності населених пунктів Західного Поділля.

3

 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

4

 
 
УЧАСТЬ ГУРТКІВЦІВ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
 
Міськевич Михайло  – диплом ІІІ ступеня  (2019 р.)
 5
Масіян Максим диплом – диплом ІІ ступеня (2021 р.)

6

 
ЕКСКУРСІЇ
Кришталева печера
 7
Садовий центр у м. Бурштин
 8
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГУРТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поглибити вивчення сучасних комп’ютерних програм для ландшафтно-архітектурного проектування у розрізі подальшої роботи гуртка  для створення планово-картографічної продукції та роботу в них.
Для подальшого розвитку розпочатої роботи гуртківцями планується створення електронної карти для зелених насаджень м.Бережани і рекреаційних зон зеленої зони, доповнення інформацією стосовно щорічної екологічної користі та відновної вартості кожної рослини. 
Набуття навичок використання сучасних інструментів, приладів, методик при дослідженні ландшафтних об’єктів, їх проектуванні, будівництві та експлуатації.

 

Звіт про роботу студентського гуртка з проблем лісового і садово паркового господарства

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ